Palvelumme

1. Määrittelemme rahoituksen koon sekä instrumentit

2. Tuotamme materiaalit

3. Järjestämme rahoitustapamiset

4 Neuvottelemme ehdot

5. Tuomme valmiin rahoituslupauksen pöydällesi

ESIR -lainat

ESIR (Euroopan Strategisten Investointien Rahasto) on EU komission tukema rahasto, jolla pyritään osittain siirtämään Euroopan SME tukitoimia tyypillisistä avustusohjelmista (puiteohjelmat sekä Horizon2020) korkean riskin lainarahoitukseen.

 

ESIR:llä on lukuisia tuotteita, alkaen mikrolainoista ja päättyen 100 MEUR suoriin lainoihin.

Julkinen rahoitus

Business Finland, ELY -keskukset sekä EU -Rahoitusinstrumentit tarjoavat rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. 

Yrityksen Arvonmääritys

Ulkopuolisen analyytikon tekemä yrityksen valuaatio rahoituskierrosta varten. Käytämme valuaation arvioimisessa yleisesti käytettyjä kotimaisten sekä ulkomaisten pääomasijoittajien valuaatiomenetelmiä, jotka soveltuvat myös yrityskauppoihin. 

Oma Pääoma

Oman pääoman ehtoiset rahoitukset haetaan sijoittajilta joita ovat mm. kotimaiset sekä ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, teolliset sijoittajat, family officet, enkelit sekä joukkorahoitus.

Factoring

Factoring-rahoituksessa eli laskurahoituksessa lainan vakuutena toimivat myyntilaskut. Rahoittaja käytännössä edellyttää, että laskut maksetaan rahoittajan tilille. Erinomainen intrumentti kassanhallintaan, joka toimii erityisesti kasvuyrityksille, joiden asiakkaat ovat suuria isoja yksityisen tai julkisen puolen organisaatioita. 

Juniorilaina

Juniorilaina on laina, joka on seniorilainaan nähden heikommalla etuoikeudella. Juniorilainaa ei pidä sekoittaa pääomalainaan, koska sen asema perustuu sopimukseen - ei osakeyhtiölain säännöksiin. Tätä lainamuotoa käytetään rahoitusjärjestelyissä, joissa yrityksen omaa pääomaa on tarpeen keinotekoisesti nostaa, jotta rahoitettava kokonaisuus pysyy pankin riskinhallintapolitiikan mukaisena. Juniorilainan asema perustuu sopimukseen rahoittajien välillä.